Dexwal

Dexwal

Dexwal

Czas trwania promocji od 1 do 29 lutego 2016.

Nagrodę w postaci tabletu BLOW SILVER TAB 10 otrzyma pierwszych 3 klientów, którzy w okresie trwania promocji dokonają największych wartościowo zakupów produktów Dexwal.

||